Kantoor Accolade
Zoals U kunt merken wordt de vestiging op de Merk steeds minder gebruikt door Accolade. Ze zijn nu alleen nog op dinsdag en donderdag open en eventueel volgens afspraak. De rest van de kantoorruimte wordt verhuurd aan een aantal flexwerkers en de huurdersvereniging die ook graag een kantoorruimte tot hun beschikking willen hebben.

Wateroverlast
Er gaat nu eindelijk wat gebeuren aan de wateroverlast rond de woningen van de bewoners van de Menning in Oudehaske.
Er is een onderzoek gedaan door Ingenieursbureau Oranjewoud en geconstateerd dat een dikke leemlaag het grondwater niet door laat.

Led verlichting
Er is op initiatief van Bewonerscommissies in diverse complexen van Accolade al led verlichting aangebracht en zijn er voor uitbreiding voor andere complexen nog offertes aangevraagd.

Planmatig onderhoud
Door het uitbrengen van het Planmatig onderhoud 2013 staat er beschreven wat dit jaar aan de woningen zal worden gedaan. Al enkele jaren bepleit de HV dat dit soort info ook bekend wordt bij de rest van de huurders. Immers onderhoud is een van de weinige momenten dat de huurder en verhuurder elkaar treffen.
Er wordt nu bedacht en uitgezocht wat de meest gemakkelijke manier hiervoor is.

Koolmonoxide vergiftiging.

Koolmonoxide een reukloze onzichtbare sluipmoordenaar die bij open verbrandingstoestellen (b.v geisers ) kan ontstaan.
Dit werd actueel door een voorval bij Woon Friesland welke de lokale pers haalde en onder de aandacht is gebracht bij Accolade.


Maatregelen die Accolade heeft en nog gaat nemen:

Ter voorkoming van koolmonoxidevergiftiging bij open verbrandingstoestellen en het verminderen van dit risico neemt Accolade de volgende maatregelen:
1) Geen open toestellen meer
a) Een open verbrandingstoestel (wel of niet goedgekeurd) in eigendom van de klant wordt niet overgenomen door Accolade of de nieuwe huurder.
b) Een gehuurd open verbrandingstoestel (wel of niet goedgekeurd) wordt niet overgenomen door Accolade of een nieuwe huurder. .
c) Een open verbrandingstoestel in ons eigendom wordt vervangen door een gesloten toestel.
Het vervangen van deze toestellen wordt versneld uitgevoerd. De meerjaren planning ging uit van vervanging tot 2036, dit wordt dus 2019.
d) Zolang open toestellen bestaan willen we het onderhoud bij één partij onderbrengen. Accolade heeft nu te maken met twee partijen die onderhoud uitvoeren.
e) De eisen van onderhoud worden aangescherpt.
f) In de woningen met een open toestel wordt (waar nog niet aangebracht) een melder opgehangen. Het gaat in totaal om 1080 melders.

Door deze maatregelen te nemen minimaliseren we het risico op koolmonoxide vergiftiging.
Ook de klanten moeten bij het gebruik goed blijven ventileren.