Huurdersvereniging Haskerland ~ Activiteiten 2012

Algemene informatie

Per jaar worden er in Joure en Omstreken wijken kritisch bekeken betreffende de onderhoudstaat van de straten, tuintjes en het verdere openbaar gebied.
Ook verkeer en parkeerproblemen worden geïnventariseerd.
Dit gebeurt met mensen van Accolade, de Gemeente en buurtbewoners die hiervoor worden uitgenodigd.
Deze indrukken worden vertaalt in actie en anders als leidraad meegenomen voor de Wijkvisie waar prognoses en aanbevelingen voor de toekomst in worden beschreven voor elke wijk afzonderlijk.

Sinds een jaar hebben we onze dienstverlening uitgebreid met een spreekuur in het Accoladegebouw welke elke dinsdagmiddag van 14,00 uur tot 16.00 duurt.
Zolang het gebouw nog niet verkocht is blijven wij hier onze kantoorruimte huren. Door de aanloop is gebleken dat huurders het op prijs stellen om van mens tot mens hun problemen te bespreken en hun vragen te stellen. Soms kunnen oplossingen ter plaatse al worden geboden en vaak blijkt het ook een kwestie van miscommunicatie te zijn.

Omdat de huurdersvereniging van Heerenveen met een bestuurlijk verloop te maken heeft, proberen wij als partner via het Platform wat zaken te combineren. Daardoor proberen we iets van hun werkdruk weg te nemen omdat er veel zaken spelen die vergelijkbaar zijn.

Het Skarster Treffen was vorig jaar weer een groot succes gezien de vrij grote belangstelling die voor onze kraam bestond. We hebben tevens als bestuur ook maar de gelegenheid aangegrepen om Rinze v.d Zee, die als voorzitter van de huurdersvereniging een 12 ½ jarig jubileum had te vieren even in het zonnetje te zetten met een voor hem passend cadeau. Een mooi polshorloge zodat ie weer helemaal bij de tijd is.

Eind 2012 en begin van dit jaar waren er nog veel onduidelijkheden hoe de regering en de regeringsplannen er voor 2013 uit zouden zien en speciaal wat er voor de huurders te verwachten zou zijn.
Nu hebben we begrepen dat de huurverhogingen inkomensafhankelijk zullen worden vastgesteld.

Dit jaar is ook ons advies gevraagd over de manier van woningtoewijzing. Voorstel was het toewijsmodel te veranderen in het aanbodmodel zodat je nu zelf als woningzoekende actief moet reageren op de aangeboden woningen.

Wij pleiten er al enige jaren voor een vorm te zoeken om het Jaarlijkse planmatig onderhoud vroeg in het nieuwe jaar aan de huurders kenbaar te maken.
Dit kompleet met de aard van de werkzaamheden en eventueel vermelding van de tijdsduur. Hiervoor is internet misschien een reële optie. Wordt vervolgd!

Accolade heeft in het eerste deel van de vergadering al uitgelegd welke projecten er zijn en nog worden uitgevoerd en welke onze aandacht verdienen in en rond Joure.

Er is rond de jaarwisseling weer een ledenwerfactie geweest, waarvoor we alle niet leden hebben aangeschreven en gevraagd lid te worden van de huurdersvereniging om de mogelijkheden die er zijn voor inspraak zo breed mogelijk te laten plaatsvinden.
Immers als je niet wilt dat er alleen maar over je wordt gesproken moet je erbij gaan zitten en meepraten.

In het kader van de professionalisering van de Huurdersverenigingen wordt ook de opzet van de Website aangepakt.
Het loont nu ook de moeite deze eens te bezoeken om kennis te nemen van de actuele zaken die er in Skarsterlan op het gebied van wonen / huren spelen.
Ook het Platform is bezig een website te ontwikkelen waarin de zaken wat breder en algemener worden beschreven zoals afspraken over tal van beleidszaken met Accolade en wat er verder in verhuurland speelt.

Meer weten?

Natuurlijk kunt u ons altijd bellen op telefoonnummer 0513 - 412 309 (secretaris)