Huurdersvereniging Haskerland ~ Activiteiten 2013

Bezoek Woonpunt
Het hele bestuur was bij Accolade uitgenodigd om van nabij te ervaren hoe er wordt omgegaan met de telefoontjes die op het “Woonpunt “ binnenkomen.

In een kantoorachtige setting zitten 8 medewerk(sters) klaar vanaf 8.30 uur 's morgens de telefoontjes van o.a. huurders die er binnenkomen op tel no 0513-433633 af te handelen.
Als er gebeld wordt zien de medewerk(ster) direct op het computerscherm de gegevens van de klant die belt (als het telefoon nummer bekend en zichtbaar is) inclusief alle gegevens over de eerdere contactmomenten.
Ze hebben de beschikking over een grote kennisbank welke is gevuld met honderden vragen en antwoorden uit het verleden waarmee meer dan 80% van de vragen die hun nu gesteld worden direct kunnen worden beantwoord.

Bij een reparatieverzoek wordt er vrij ver doorgevraagd zodat er een duidelijk beeld ontstaat van de aard van de klacht met de daarbij behorende oplossing.
Er wordt dan een afspraak gemaakt wanneer het past dat de onderhoudsmedewerker langs kan komen met een tijdspanne van 2 uur zodat men niet meer een hele dag thuis moet blijven om de klacht te laten verhelpen.
Ook kunnen er reparatieverzoeken worden gedaan via de mail welke op dezelfde manier worden afgehandeld met een afspraak.
Niet alleen reparatieverzoeken ,maar ook vragen over te huren woningen, betalingen en voorschriften kunnen vrij vlot worden beantwoord.
We hopen dat ook in de toekomst de huurders de behandeling vanuit het Woonpunt als even klantvriendelijk ervaren als de vroegere service vanuit de woonwinkels en lokale kantoren.

Op bezoek bij Nieuwbouwprojecten 2013

De Huurdersverenigingen Joure en Heerenveen hebben in september met Accolade een rondje langs de projecten gedaan.

Wijkvernieuwing Taconishof Heerenveen
Een groot project met 59 nieuwe woningen met een mooie ruime indeling , er zit vloerverwarming in en op de daken zonnecollectoren.
Op deze manier voldoen deze woningen aan een ruime energie zuinige norm. Er bleek hier geen markt voor koopwoningen, alles komt dus nu in de verhuur.
De huren liggen hier tussen de € 560,- en de € 760,- en de eerste bewoners hebben op 4 september de sleutel gekregen.

Bloemenbuurt Heerenveen
Hier wordt nog druk gebouwd aan 56 woningen. We zien de casco’s, waar straks weer veel jongeren wonen, ook starters op de woningmarkt kunnen hier terecht.
Hier zijn 6 woningen verkocht en de rest is al allemaal weer verhuurd.
De huur zit hier tussen de € 530,- en € 660,-
De oplevering van deze woningen is nog dit jaar in november/ december.
Oude Batavusfabriek Paralelweg Heerenveen
In dit gebouw komen appartementen , de woningstichting heeft hier zelf ook een poos gezeten.

Joure
Wumkestraat gebouw oude Vegelingshof Joure
Dit is een complex waar veel jongeren wonen en met het mooie weer deze dag waren er een aantal
buiten en konden nu mooi op de bouwtekening zien dat er frisse kleuren op het gebouw komen.
Een van de bewoners had al een naam bedacht voor het “vernieuwde Vegelinshof” maar die is nog geheim en wordt onthuld bij de (her) opening.
De muren zijn al gestraald en gevoegd . Voor het gebouw wordt een nieuw balkon geplaatst om weer helemaal bij de tijd te zijn.

Theresia Verzorgingscomplex Joure
Dit wordt een groot gebied met meerdere gebouwen waarvan 24 groepswoningen, 28 zorgappartementen en 48 seniorenwoningen en erachter nog 13 aanleunwoningen.
Wat opvalt zijn de ruime kamers met aparte slaapkamer en eigen badkamer met iets hogere wc dan normaal. De kale huur zit hier tussen de € 582,- en € 597,- Er komt dwars over dit terrein een voet/fietspad. De bouw loopt ook mooi op schema en is medio 2014 klaar.
Kortom wij…en hopelijk ook de nieuwe bewoners….. zijn heel content met deze ontwikkelingen.

Klantenpanel.

Accolade wil graag de mening van hun huurders over de service die ze verlenen. Deze keer als item……Hoe gebruiksvriendelijk is de Web site van Accolade .
Aan dit klantenpanel heeft Johanna….. een van onze bestuursleden meegedaan waarvan hier verslag wordt gedaan.

Er waren 4 deelnemers n.l. iemand die zitting heeft in een huurdercommissie, een werkloze man, die 4 kinderen en vrouw heeft die echt financieel de eindjes aan elkaar moet knopen en een vrouw uit Sneek die heel betrokken is met de medemens, ze helpt o.a. mensen met het op orde maken van hun administratie/financiën.
En ik dus als afgevaardigde van de huurdersvereniging.

Dit panel werd geleid door Hiltsje Rinsma ,teamleider van het Woonpunt. Verder waren er nog 3 mensen van Accolade aanwezig en een externe webdesigner. Totaal 10 mensen, waarvan 4 mensen boven de 40 en de rest was jonger.
Uit deze aanwezigen werden 3 (werk) groepjes gevormd met de hoofdvraag : ‘’Wat zou je willen regelen / opzoeken via de website van Accolade ?’’
Een reparatieverzoek doen via de website lijkt mij wel handig , omdat als je het typt kan je het nog eens nalezen en ook de ontvanger kan duidelijk lezen wat bedoelt wordt.
Het komt duidelijker over dan via b.v. de telefoon vind ik.
Voordeel is tevens dat de klant elk moment v/d dag ..ook buiten de kantooruren op de website dingen kan regelen.
Bij het Woonpunt komen per maand nog steeds gemiddeld 6000 reparatieverzoeken binnen..zowel via de telefoon als per e-mail ( Accolade heeft +/- 16.000 woningen).

Dit is een andere manier van communicatie, hier moeten mensen even aan wennen, maar juist voor oudere mensen, die vergeetachtig beginnen te worden, kunnen eventueel met hulp de vraag typen en nog nalezen.
Als men belt, heb je vaak een wachttijd, online niet.
Natuurlijk is de computer sterk in opmars, maar ik zou het geleidelijk aan de wensen van de klanten aanpassen.
Toen vorig jaar het optiemodel voor het huren van een huis veranderde in het aanbodmodel moesten mensen zich online via de computer in schrijven.

Hiltsje Rinsma vertelde dat ze in het begin wel wat huiverig waren, vinden klanten dit wel prettig?
Gelukkig viel dat het reuze mee, maar 5 % had er wel moeite mee.
Kijk het inschrijven gaat nog wel, dat is eenmalig de gegevens invoeren, maar het probleem is dat je wekelijks via een computer de vrijgekomen huizen moet bekijken.
Dat wordt lastig als iemand geen computer heeft zowel ouderen maar ook jongere mensen maar deze groep wordt natuurlijk steeds kleiner.
Als het aan Accolade, ligt gaan ze liever vandaag nog dan morgen over om alles via internet
te regelen.

Natuurlijk het scheelt tijd en geld maar ik blijf er ook bij dat men het persoonlijk contact niet uit het oog moet verliezen.
Maar er zijn ook andere manieren om via de computerdingen te regelen op sociaal gebied zoals….. iemand van het panel zei bijvoorbeeld, je kunt burenhulp op de website zetten, huurders kunnen dan onderling dingen regelen zoals :
Wie heeft er een grasmaaier te leen?
Wie kan er iets repareren voor elkaar,
Wie heeft iets te koop of weg te geven?

Nadat we uitgefilosofeerd en gebrainstormd waren kwam er toch een top 6 uit van zaken die nog wat beter kunnen worden beschreven op de web-site zoals:

Woninginformatie, hier vallen veel dingen onder zoals huurprijs, Energielabel.
Aanvraag reparatieverzoek, dit in combinatie met het servicefonds, zijn mensen lid of niet en wat valt wel en wat valt niet onder het servicefonds.
Opzeggen huurwoning, is de nieuwe huurder bekend i.v.m. overname.
Betalingsregeling, automatisch, via een acceptgiro of via I-deal.
Naamswijziging, dit komt ook nog veel telefonisch voor.
Aanvraag verhuurderverklaring, dat klanten dit bijvoorbeeld aan kunnen vinken.

Dit was voor mij een interessante en leerzame middag om eens achter de schermen te zien waar ze mee bezig zijn bij het Woonpunt Accolade.