Inschrijven voor een woning

Misschien is dit voor u wel een hele klus. Maar noodzakelijk is het wel als u een woning van Accolade, de Wieren of Elkien wil huren. Ook in dit stadium willen wij als huurdervereniging een service bieden nu Accolade als steunpunt uit Joure is verdwenen. Iedere dinsdag kan u bij ons terecht om dit te regelen om dit alleen of met ondersteuning van ons te doen.

Ook kan u bij ons terecht om te kijken of er een aanbod is alleen is. Inschrijven kan op de site www.frieslandhuurt.nl