Inschrijven voor een woning

Misschien is dit voor u wel een hele klus. Maar noodzakelijk is het wel als u een woning van Accolade, de Wieren of Elkien wil huren. Ook in dit stadium willen wij als huurdervereniging een service bieden nu Accolade als steunpunt uit Joure is verdwenen. Iedere dinsdag kan u bij ons terecht om dit te regelen om dit alleen of met ondersteuning van ons te doen. Hierbij moet wel eerst een IB 60-formulie bij de belasting aan vragen. Ook dit kunnen we met u doen maar neem dan uw burgers sofinummer wel mee.

Ook kan u bij ons terecht om te kijken of er een aanbod is alleen is dit op dinsdag niet mogelijk omdat de verhuurder dan de nieuwe woningen aan het plaatsen is voor de komende week. In overleg door ons te bellen willen wij dit wel op een ander tijdstip doen.
Bel hiervoor naar het secretariaat.

Huuurdersvereniging Haskerland.