Verslag van de ledenvergadering - 21 Mei 2016

Evenals vorig jaar weer een goede opkomst van meer dan 45 leden.

De voorzitter verwelkomt de aanwezigen hartelijk en opent de vergadering.

 In


De voorzitter bedankt iedereen en tot (volgend jaar ) ziens.