Verslag van de ledenvergadering - 15 April 2018

Ledenvergadering Huurdersvereniging - 25 April 2018 Haskerland
De zaal was weer gezellig vol met rondt de 38 mensen.
De voorzitter B. Woudt opent deze vergadering en verwelkomt de aanwezigen hartelijk.
De gastspreker voor vanavond is: Charlie Kock
Adviseur voor woningcorporaties en gemeentes over verduurzaming in de woningbouw in de 3 noordelijke provincies

We zitten nu in een tijdperk, een nieuwe revolutie, dat we gas steeds minder nodig hebben.
Het is een oude/dure energiebron en maken we langzamerhand de overstap naar een nieuwe manier van wonen, all- electric living.
Volhoudbaar wonen, is een krachtiger woord voor duurzaamheid en het volhouden daarvan.
Zon en wind zijn gratis energiebronnen met de meest schone manier van energie opwekken. Zelf stroom opwekken wordt steeds goedkoper en eenvoudiger en prima toepasbaar voor thuisgebruik.
Op weg naar CO2 neutraliteit voor een schonere luchtkwaliteit en circulaire economie, dit houd in , dat we materialen en apparatuur hergebruiken en nieuwe manieren van recyclen, dit is hard nodig, we hebben een groei van de wereldbevolking, daardoor meer vervuilende activiteiten zoals plastic afval, kolencentrales en zeecontainerschepen, die schijnen nog meer vervuilend te zijn dan alle auto’s ter wereld.
Er gebeurd al van alles, corporaties zijn bezig met verduurzamen van hun woningen d.m.v. een routekaart, het probleem is, wat is de beste manier om goed en betaalbaar wonen voor de huurders te realiseren ?
Want sommige technieken zijn nog duur, verandering vergt goed organiseren, wat doen we eerst en wat kan later. Accolade vervangt o.a. steeds meer oud thermopaneglas(dubbelglas) voor Isolatieglas HR+ dit glas heeft veel minder warmteverlies en is wat koeler in de zomer.
In de bouw en energiebedrijven zie je toename van digitalisering en robotmechanisering, dan kan de productie ook goedkoper aldus Charlie Kock.

Doel is de kwaliteit v/d woningen te verbeteren en de kostprijs kan naar beneden.
En daarbij is het delen van kennis ook belangrijk
Het huis van hr. Kock zelf heeft energie label triple A, o.a. HR++ glas, muurisolatie van 9 cm dik glaswol, aardwarmtepomp die 80 m. diep in de grond zit voor warmte in huis, maar wat ook koelte in de zomer geeft. De energie rekening is van € 400,- naar € 70,- gegaan.
De NOM woningen blijken toch nog te duur verteld Kock, en adviseert het niet te doen.
Het kan zelfvoorzienend, omdat de techniek dit allang mogelijk maakt.
In andere landen zoals Frankrijk en Engeland is men al verder, daar word al gebruik gemaakt van nieuwere technieken zoals heatpipes, soort vacuumbuizen, die een grote zonnewarmteopname hebben, en werkt ook bij bewolking.
Thermodynamische panelen, infraroodpanelen, warmtepomp, Solarus zonnepanelen, geeft 70 % rendement. Balansventilatie is ook goed.

Waterstoftechniek.
Er zijn dus mogelijkheden genoeg voor Accolade om de huizen kwalitatief goed en betaalbaarder te krijgen.
En natuurlijk om onze aarde en de mens zelf gezond te houden, de mens heeft de aarde nodig. Kock liet een filmpje zien met deze belangrijke boodschap:
Mother Nature met Julia Roberts

PAUZE


Jaarverslag 2017
Dit word wat korter doorgenomen, dit ligt ook op de tafels en word ook in ons krant nog geplaatst.


Financiële verslag en kascommissiecontrole

De penningmeester legt het verslag uit en is goedgekeurd, door hr. Hessels en hr. Witteveen, er komt een nieuw kascommissielid i.p.v. hr. Hessels, dat word hr. Carl de Vries.


We kregen nog informatie van hr. Born van de Gemeente,
Het beleid veranderd wel, een nieuwe woonvisie word gemaakt en er word gepraat over uitbreiding van huurwoningen, er is nog grond om te bouwen.
Ondanks de bezuinigingen, blijkt er nog wel voldoende voorraad.
De variëteit van huur en koop was voorheen een betere mix, in het journaal van 4 Juli 2018 kwam naar voren, dat door de Woningwet van 2015, met het passend toewijzen, meer problemen geeft in sommige wijken, door weer bepaalde groepen bij elkaar zetten in een wijk, wat voor ghettovorming zorgt.


Plannen Wietske Tademalaan
Eer zijn plannen ontwikkeld voor 23 woningen, Accolade is in gesprek met de bewoners die nu ook inspraak hebben, op dit moment is het nog niet duidelijk of het renovatie of nieuwbouw word.
Thema ideeen
Gevaarlijke verkeerssituaties, o.a. Harddraversweg nog te hard gereden, ondanks 30 km zone.
Bocht bij de bibliotheek.

Opmerkingen uit de zaal
Toewijzing huurwoningen Talant, hierbij word de normale procedure gevolgd, wat inhoud, dat er niet meer woningen bijkomen voor Talant.
In de brief over de huurverhoging staat niet duidelijk aangegeven waarom en hoe men dat berekend.
Bij navraag Accolade: Streefhuur heeft te maken met o.a. kwaliteit, woningwaarderingspunten en WOZ-waarde en maakt onderdeel uit van het label.
Huurders kunnen dat bij Accolade wel opvragen.

Boodschappenlootjes
We hebben weer 2 boodschappenkratjes verzameld ter waarde van € 25,- en hebben 2 mensen blij gemaakt.