Niet leden van HV Haskerland zijn rond de jaarwisseling van 2012-2013 aangeschreven om als nog lid te worden.
Wij vinden dat dit zou moeten want, Samen staan we sterk.
Een van onze doelstellingen is ervoor te zorgen dat de huurders niet in de hoek zitten waar (financieel) de grootste klappen vallen,

Immers ruim 40% van het inkomen wordt al uitgegeven aan de woonlasten waar de huur ook een onderdeel van is.

De Aktie loopt nog en we zijn benieuwd wat het effect is geweest.
Bovendien hebben we de ambitie uitgesproken te groeien naar 1000 leden.

Mocht u nu besluiten om ook lid te worden dan stellen we dit te zeerste op prijs.
De kleine vergoeding die we hier voor vragen is € 0,75 c.t. per maand die met de huur samen kan worden betaald

Download hier de antwoordkaart en print hem uit.