De oprichting van de "Huurdervereniging"

Tijdens een bijeenkomst georganiseerd door lokale partijen in 1998 hield Corporatie Haskerland een pleidooi voor huurders om zich aan te melden voor een overleggroep met de corporatie. Voordien was er voor huurders weinig of geen inspraak geregeld en alles werd van bovenaf opgelegd. Na selectie ontstond een overleg groep die onder de naam Huurdersraad aan de slag ging.
Maar reeds in het jaar 2000 werd de Overleg Wet ingevoerd wat consequenties inhield voor het functioneren van de Huurdersraad.

Zo werden op donderdag 9 maart 2000 alle huurders uitgenodigd voor een bijeenkomst waarin op democratische wijze een bestuur werd gekozen uit de aangemelde kandidaten.
Groot was de opkomst, wat resulteerde in een gekozen bestuur met veel draagvlak onder de huurders wat een van de voorwaarden was van de nieuwe wet.

Nu dus, vele jaren later maken we nog gebruik van deze wettelijke mogelijkheden de belangen van huurders te waarborgen en te behartigen.