De projecten waar Accolade mee bezig is, in en rondom Joure

Theresia
Aan de Professor Titus Brandsma weg is de nieuwbouw gestart, met een officiële opening op 23 Augustus 2012. Een enorme reuzenstekker ging in het stopcontact, wat werd gedaan door de oudste bewoonster van Theresiahuis, de 99 jarige mevrouw H. Siebenga-Frankema, samen met de directeur van Accolade de heer Rein Swart en directeur van Theresiahuis de heer Erik de Groot.
Er zullen de nieuwste snufjes van ouderenzorg worden toegepast waardoor het wonen weer als aangenaam zal worden ervaren ook door onder andere ruimere kamers.

Dit (miljoenen) project wordt gerealiseerd door Accolade en zorggroep St.Maarten

 

 

Er zijn in totaal 6 gebouwen, waarvan het hoofdgebouw 52 zorgappartementen heeft, 35 aanleunwoningen, 13 zelfstandige huurappartementen, ook het voormalige cultureel centrum de Lantaarn is gesloopt en komen woningen. Ook een restaurant, een winkel, fysio-en fitnessruimte, een kapsalon, hotelkamers en dagbestedingsruimtes zullen het ouder worden veraangenamen. Omdat het zorgcentrum niet alleen zelfstandig wil functioneren maar ook wil integreren in de buurt worden er in de toekomst ook activiteiten georganiseerd met en voor de buurt (dus een soort buurtfunctie).
De huidige bewoners van Theresiahuis, wonen nu tijdelijk in Vegelingshof en Sevenwolden. Naar verwachting, kunnen ze begin 2014 weer in het nieuwe Theresiahuis wonen.

 

 

De bouw is gevorderd  tot de tweede verdieping en de verwachte oplevering is in december 2013

Op de locatie van de vroegere Huishoudschool Maria Goretti zijn 20 grondgebonden koopwoningen gebouwd.