Wat doet een huurdersvereniging?

Een huurdervereniging is de belangenbehartiger van huurders.
Wij zijn de spreekbuis richting Accolade (de verhuurder) en worden betrokken bij:

- wijkvernieuwingsprojecten,
- wijkschouwen,
- leefbaarheidsacties,
- grootschalige renovatieprojecten,
- Het beleid rond zelf aan te brengen voorzieningen (ZAV)
- Bespreken op plaatselijk- en bestuurlijk niveau.
- Overleg met de gemeente, we noemen dit de prestatie overeenkomst. Hier komt het woningaanbod ook ter sprake.
- etc. etc.

Daarbij kunt u ook nog denken aan:

- De jaarlijkse huurverhoging

- Het veranderen van de huurovereenkomst. De huurdersvereniging overlegt regelmatig met hun leden en commissies om zo goed mogelijk op de hoogte te blijven van wat er speelt in de wijken en bij U thuis.
- Als huurdersvereniging zitten we 4 maal per jaar om tafel om de problemen van U als huurder te bespreken.

- Gezamelijk met Sneek en Heerenveen vormen wij het bestuur HOSTESS. Wij zitten met het bestuur van Accolade een 4 keer per jaar om tafel om de bestuurlijke zaken te bespreken

Jaarlijks houden we een ledenvergadering en is er wekelijks een spreekuur om u zo goed mogelijk te informeren want ... Wij zijn niet eerder tevreden dan dat u dit ook bent!

We organiseren elk jaar een themaavond en bespreken een thema dat de leden aandragen omdat zij dit belangrijk vinden of wij als bestuur kiezen een actueel thema wat er speelt. Dit zijn veelal avonden die leerzaam zijn voor zowel ons als de huurder zelf.