Op de site van Huurders Vereniging Haskerland

Bent u huurder of toekomstig huurder van Accolade Joure dan kunnen wij Uw belangen behartigen.
Hoe en waarom kunt u hier lezen.

Deze site is eenvoudig en doelmatige opgezet zonder overbodige tierelantijnen waarin U alle informatie zult kunnen vinden die voor U van belang kan zijn.

Samenwerkingsverband Huurdersverenigingen Accolade

Sneek, 27 juli 2016

Tien jaar geleden, toen Accolade nog vier werkgebieden telde, hebben de vier lokale Huurderverenigingen een Stichting opgericht met als doel een gezamenlijke vertegenwoordiging richting Accolade te zijn.
De Stichting behartigt de belangen van:
Huurdersvereniging Franeker
Huurdersvereniging Haskerland
Huurdersbelangenvereniging Heerenveen voor huurders van Accolade
Huurdersvereniging Sneek

In 2008 is Accolade een fusie aangegaan met de Woningbouwvereniging Smallingerland.
Vanaf die tijd is Accolade in vijf werkgebieden actief.
De huurders in Smallingerland laten zich vertegenwoordigen door het
Huurdersplatform Bewonersraad Friesland HDBF.

Tot nu toe wordt het werk binnen de vier Huurdersverenigingen gedaan door vrijwilligers.
Vele werkzaamheden dragen een vrijwillig karakter.
De afgelopen drie vier jaar is er wat betreft medezeggenschap van huurders heel veel (grotendeels ten goede) veranderd.
Met als meest recent gegeven de invoering van de Woningwet 2015.

Dat bracht de vier samenwerkende Huurdersverenigingen enkele jaren geleden al in beweging.
Zij zagen dat er dringend intern vernieuwd moest worden om als een serieuze gesprekspartner te kunnen opereren.
De noodzaak is alleen maar toegenomen.

In 2015 is met ondersteuning van een externe deskundige een actie in gang gezet om tot de gewenste vernieuwing te komen.
In de fase van de concrete uitwerking van de vernieuwing is een niet te overbruggen verschil van inzicht ontstaan tussen de HV Franeker en de drie andere Huurdersverenigingen.
In onderling overleg is besloten de eerdergenoemde Stichting te ontbinden.

De Huurdersverenigingen vinden dat het loslaten van de samenwerking de belangen van de huurders van Accolade het best zijn gediend.

De Huurdersverenigingen gaan zich voor 100% inzetten om de kern van ons huidig probleem:
Tekort aan vrijwilligers, deskundigheid en verjonging van het bestand aan vrijwilligers voortvarend op te lossen.

Doelstelling

Voor ieder inkomen een betaalbare huurwoning.
We maken ons sterk voor gemaakte afspraken en controleren ook de uitvoering bv. of de verleende service optimaal verloopt en de werkzaamheden effici├źnt en voorspoedig worden uitgevoerd.
Ook duidelijke informatie naar de huurder mondeling maar ook schriftelijk moet vanzelfsprekend zijn.
De verkoop van woningen moet gematigd verlopen en aangevuld worden met nieuwbouw. Jaarlijks moeten de woningen goed worden onderhouden en op termijn optimaal worden geïsoleerd en minimaal naar label C worden opgewaardeerd.
We zijn voor een open dialoog met verhuurder en respect voor elkanders standpunt.
Als bestuur beseffen we terdege dat niet alles vanzelfsprekend is (Rome is ook niet in een dag gebouwd)
Wat u in ieder geval kunt doen is lid worden van onze Huurdersvereniging.
Dat kan al voor een bedrag van 60 euro cent per maand.
We proberen het lidmaatschapgeld zo laag mogelijk te houden maar moeten ook ons werk goed kunnen blijven doen.
Heeft U sympathie voor ons werk, schrijf U dan in zodat we een breder draagvlak krijgen, ook voor de toekomst
.