Op de site van Huurders Vereniging Haskerland
Al sinds 2000 vertrouwd

LEDENVERGADERING 2019 in T Haske

Op Woensdag 8 mei houden wij ons ledenvergadering in T Haske in Joure

De inloop is om 19.30 en we beginnen om 20.00 uur
Als extra geven we informatie hoe de huurverhoging tot stand komt!

De Huurders-visie voorjaar 2019 is HIER te downloaden.

De Enquête

Als huurder van Accolade in de regio Joure e.o. heeft u een enquête kaart gekregen waarin gevraagd wordt deze on-line in te vullen.
Deze loopt van 15 t/m 30 april 2019

Een link naar deze pagina is www.woonbondonderzoek.nl/haskerland
Wij hopen dat u de moeite neemt dit te doen en zo kans te maken op tegoedbonnen van een plaatselijke supermarkt. (voorwaard is wel dat u uw n.a.w. gegevens invult wat niet vereist is)

 

Bent u huurder of toekomstig huurder van Accolade Joure dan kunnen wij Uw belangen behartigen.
Hoe en waarom kunt u hier lezen.

Deze site is eenvoudig en doelmatige opgezet zonder overbodige tierelantijnen waarin U alle informatie zult kunnen vinden die voor U van belang kan zijn.

Samenwerkingsverband Huurdersverenigingen Accolade

Een tien jaar geleden, toen Accolade nog vier werkgebieden telde, hebben lokale Huurderverenigingen een Samenwerking opgericht met als doel een gezamenlijke vertegenwoordiging richting Accolade te zijn.

Huurdersvereniging Haskerland
Huurdersbelangenvereniging Heerenveen voor huurders van Accolade
Huurdersvereniging Sneek

In 2008 is Accolade een fusie aangegaan met de Woningbouwvereniging Smallingerland.
Vanaf die tijd is Accolade in vijf werkgebieden actief.
De huurders in Smallingerland laten zich vertegenwoordigen door het
Huurdersplatform Bewonersraad Friesland HDBF.

Tot nu toe wordt het werk binnen de drie Huurdersverenigingen gedaan door vrijwilligers.
Vele werkzaamheden dragen een vrijwillig karakter.
De afgelopen drie vier jaar is er wat betreft medezeggenschap van huurders heel veel (grotendeels ten goede) veranderd.
Met als meest recent gegeven de invoering van de Woningwet 2015.

Dat bracht de drie samenwerkende Huurdersverenigingen enkele jaren geleden al in beweging.
Zij zagen dat er dringend intern vernieuwd moest worden om als een serieuze gesprekspartner te kunnen opereren.
De noodzaak is alleen maar toegenomen.

De Huurdersverenigingen gaan zich voor 100% inzetten om de kern van ons huidig probleem:
Tekort aan vrijwilligers, deskundigheid en verjonging van het bestand aan vrijwilligers voortvarend op te lossen.

Doelstelling

Voor ieder inkomen een betaalbare huurwoning.
We maken ons sterk voor gemaakte afspraken en controleren ook de uitvoering bv. of de verleende service optimaal verloopt en de werkzaamheden efficiënt en voorspoedig worden uitgevoerd.
Ook duidelijke informatie naar de huurder mondeling maar ook schriftelijk moet vanzelfsprekend zijn.
De verkoop van woningen moet gematigd verlopen en aangevuld worden met nieuwbouw. Jaarlijks moeten de woningen goed worden onderhouden en op termijn optimaal worden geïsoleerd en minimaal naar label C worden opgewaardeerd.
We zijn voor een open dialoog met verhuurder en respect voor elkanders standpunt.
Als bestuur beseffen we terdege dat niet alles vanzelfsprekend is (Rome is ook niet in een dag gebouwd)
Wat u in ieder geval kunt doen is lid worden van onze Huurdersvereniging.
Dat kan al voor een bedrag van 75 euro cent per maand.
We proberen het lidmaatschapgeld zo laag mogelijk te houden maar moeten ook ons werk goed kunnen blijven doen.
Heeft U sympathie voor ons werk, schrijf U dan in zodat we een breder draagvlak krijgen, ook voor de toekomst
.